> Personal docent i investigador

El DUOT té 52 professors i 9 investigadors en formació. La plantilla actual consta de 8 catedràtics, 12 professors titulars / agregats, 2 professors lectors, 2 professors col·laboradors i 28 professors associats. Manuel Ribas Piera i Manuel de Sola-Morales han estat catedràtics emèrits del DUOT.

Els professors mantenen col·laboracions amb les principals escoles d’arquitectura europees i americanes.

També hi ha una forta implicació dels nostres professors en l’administració pública, ja sigui en la realització de treballs, ocupant càrrecs en àrees d’Urbanisme o en comissions de servei específiques, especialment a l’Ajuntament de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.