>UR Revista

UR Magazine

Valladolid:
la constante
reforma de crecer
sobre si misma.
UR1 La escala
intermedia /
Nueve planes
catalanes
UR2 La forma
edificada
UR3
Trieste UR4 El proyecto urbano I UR5 El proyecto urbano II UR6
Ludovico Quaroni UR7 Cornelis
Van Eesteren
UR8 Proyectar la
periferia
UR9

 

   

Director: Manuel de Solà-Morales 
Sots-director: Joan Busquets 
Secretaris de redacció: Josep Parcerisa, Mishal Katz 
Disseny gràfic: Enric Satué
Redacció: Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets, Josep Parcerisa, Maria Rubert, Jordi Bellmunt 
Administració: Marta Sogas / Correcció de textos: Ignasi Sardá, Sally Templer 

UR image

 

UR, publicada entre 1985 i 1992 pel Laboratori d'Urbanisme (Escola Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya), és una revista independent dedicada a la difusió, crítica i debat dels problemes de la forma de les ciutats i del territori.

  Es va proposar ser clara i sintètica en la presentació dels temes urbans per aconseguir una comprensió àgil i provocar l'opció crítica del lector sense dificultats. És per això que la presentació de la revista és primordialment gràfica, intentant crear la imatge, aleshores minsa o indecisa, del contingut figuratiu en els temes urbans. Els nous barris, els sistemes viaris de les ciutats, la geografia dels monuments i dels grans equipaments, les formes i els tipus de les extensions suburbanes són temes de repetida atenció.

  De l'orientació teòrica n’és responsable l'equip de treball del Laboratori d'Urbanisme, promotor i editor de la revista. El contacte d'aquest grup amb molts professionals i professors en aquest camp va permetre la imprescindible assessoria intel·lectual i tècnica dels diversos números. Entenent el debat sobre la forma urbana com un problema cultural, bàsic en el món modern, UR es col·loca a nivell internacional, tant en temes i persones que la revista va publicar, com en l’audiència, autors o referències que hi van participar.