> Centre de recerca i Transferència de Tecnologia

Laboratori Internacional de Paisatges Culturals | Centre de recerca del Paisatge
 

Laboratori Internacional de Paisatges Culturals

El setembre de 2001 diversos professors investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya i del Massachusetts Institute of Technology varen fundar un Laboratori Internacional per a la recerca i l'impuls dels paisatges culturals.

El Laboratori pretén reclamar l'atenció sobre la projectació urbanística basada en els recursos culturals. Les iniciatives basades en els recursos culturals i en el patrimoni en el seu sentit més ampli estan proliferant en els darrers anys. El Laboratori tractar d'interpretar i difondre aquestes experiències amb l'objectiu d'estendre l'atenció al patrimoni cultural com a factor fonamental en la construcció del territori i la ciutat.

Poden formar part del Laboratori, a títol individual, professors, estudiosos, projectistes o gestors de diverses Universitats i institucions en funció de la seva relació amb la temàtica dels paisatges culturals.

Formen part de la comissió permanent del Laboratori:

  Dennins Frenchman, Professor of the Practice of Urban Design, MIT
  Joaquim Sabaté, Catedràtic d'Urbanisme de la UPC
  Pere Vall, Professor Titular d'Urbanisme de la Universitat Internacional de Catalunya

Al llarg dels darrers anys els membres del Laboratori han presentat ponències en diversos seminaris y han publicat nombrosos articles sobre la temàtica dels paisatges culturals, així com tres llibres col·lectius:


  Projectant l'eix del Llobregat. Paisatge cultural i desenvolupament regional. UPC i MIT. Barcelona, 2001.
  Patrimonio y desarrollo territorial. Colonias, Sèquia de Manresa i Delta del Llobregat. Diputació de Barcelona i UPC, 2004.
  Llocs amb esdeveniments. Event places. UPC i MIT. Barcelona, 2004.

Des de començament de 2004, quatre universitats llatinoamericanes (Nacional de Córdoba, Buenos Aires, de la República de Montevideo i Pontificia Católica de Santiago de Chile) i tres europees (Ferrara, Lisboa y UPC) desenvolupen en continuïtat amb els treballs del Laboratori un projecte ALFA finançat per la Unió Europea.

En paral·lel s'han desenvolupat diverses activitats docents (tan en cursos de grau com de doctorat) existeix un primer postgrau sobre paisatges culturals, Patrimoni i Projecte Territorial. Al mateix temps, diversos professionals que segueixen el programa de Doctorat en Urbanisme de la UPC estan realitzant recerques en el camp dels Paisatges Culturals, la qual cosa assegura la continuïtat de la trajectòria del Laboratori.

Centre de recerca del Paisatge

El Centre de Recerca del Paisatge fou fundat el 1992 per Rosa Barba, que el va dirigir fins l'any 2000, i funciona com un grup de recerca integrat al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori. Les seves principals línies de treball són el Paisatge, l'Urbanisme i el Medi Ambient. Juntament amb projectes de recerca assignats per administracions locals i estatals, ha realitzat projectes de paisatge, planejament i estudis d'impacte ambiental.

Entre els treballs de recerca més recents es troben:

 • L'estudi de la "V" verda de Reus. Identificació i avaluació de les àrees paisatgístiques de la "V" verda de Reus, amb conveni amb l'Ajuntament de Reus, Medi Ambient (2007-actualment).
 • Els Catàlegs del Paisatge de les Comarques Gironines i de la Plana de Lleida, encàrrec de la Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Observatori del Paisatge., (2005-actualment).
 • Assaig de directrius de dues unitats de paisatge: unitat Secans de Belianes i d'Ondara i unitat Plana de l'Alt Camp del Camp de Tarragona, encàrrec de la Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Observatori del Paisatge, 2007.
 • Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de l'Ajuntament de Maó. Avanç de Pla, en col·laboració amb Josep Parcerisa, dr. arquitecte (coordinador) i Marta Bayona Valero, DUOT-UPC; encàrrec de l'Ajuntament de Maó (2005-actualment).
Alguns treballs destacats que han determinat la línia de recerca del centre serien:
 • Estudi de les Condicions Paisatgístiques de les Comarques de Girona, encàrrec de la Secretaria de Planificació Territorial, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, entre 2002 i 2003, en col·laboració amb Alfred Fernández de la Reguera, arquitecte. Aquest treball, entre alguns altres, va ser fonamental a l'hora de definir la metodologia aplicada en els Prototipus de Paisatge de Catalunya, desenvolupat per l'Observatori de Paisatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
 • Design and evaluation of residential patterns in the Mediterranean region appropriate to sustainable development of environmentally deteriorated rural areas, projecte finançat al 50% per European Community, Brussels, Directorate-General for Science Research and Development, desenvolupat entre 1998 i 2000.
 • Pla Màster dels Espais Lliures de la Ciutat de Maó, encàrrec de l'Ajuntament de Maó, desenvolupat l'any 2002.

El Centre de Recerca del Paisatge ha col·laborat regularment amb altres institucions científiques, com ara la UB, la UAB, diversos departaments de la UPC; la Universitat de Girona, Departament de Geografia aplicada; la Universitat de Lleida, SCT-SIGTEL, Unitat de Botànica-HBJ i el Laboratori d'Ordenació, Inventari i Anàlisi del Paisatge Forestal; el Departament de Medi Ambient i el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya; l'Observatori de Paisatge; la Diputació de Barcelona; la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; el Landscape Agency Università degli Studi di Ferrara, i altres centres amb col·laboracions puntuals.


Investigadors principals:
Jordi Bellmunt i Chiva, arquitecte, Màster d'Arquitectura de Paisatge
Anna Zahonero i Xifré, biòloga, Màster d'Arquitectura de Paisatge
Maria Goula, dra. arquitecta, Màster d'Arquitectura de Paisatge.

Investigadors col·laboradors:
Ricard Pié i Ninot, dr. arquitecte
Josep Maria Vilanova, dr. arquitecte
Jordi Sardà i Ferran, arquitecte, Màster d'Arquitectura de Paisatge.

Altres investigadors:
Ioanna Spanou, arquitecta, MAP, doctoranda
Margherita Neri, arquitecta, MAP
Eleonora Barone, dra. arquitecta
Erica Sogbe, arquitecta, doctoranda
Sergio Sanna, arquitecte, estudiant MAP
Jesús González Rodríguez, enginyer agrícola, MUP, estudiant MAP
Sergio Lobato García, enginyer agrícola, estudiant MUP
Isabel Núñez Castro, filòloga, màster en edició.