> Documents

Junta de Departament

#Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 9 d'octubre de 2017
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 11 de novembre de 2016
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 26 d'octubre de 2015
- Annexos: Reglament d'organizació i funcionament / Línia CITY DESIGN LAB
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 21 de maig de 2015
# tancament d'exercici 2014 / Proposta pressupost 2015
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 24 de novembre de 2014
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 22 de setembre de 2014
- Annexos: Pressupost 2014 / tancament d'exercici 2013
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 20 de març de 2014
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 08 de març de 2012
- Annexos: Pressupost 2012 / tancament d'exercici 2011
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 19 de maig de 2011
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 8 de febrer de 2011
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 18 de novembre de 2010
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 30 de juny 2010
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 28 d’abril de 2010
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 6 d’abril de 2010
# Acta de la reunió de la Junta del DUOT celebrada el dia 11 de novembre de 2009

Consell de Departament

# Acta de la reunió del Consell del DUOT celebrada el dia 5 d'abril de 2018
# Acta de la reunió del Consell del DUOT celebrada el dia 19 de novembre de 2015
# Acta de la reunió del Consell del DUOT celebrada el dia 9 de març de 2015
- Annexos: Procés de contractació de PDI | Aprovació del reglament de selecció, provisió i contractació de professorat associat
# Acta de la reunió del Consell del DUOT celebrada el dia 19 de desembre de 2013
- Convocatòria del consell del DUOT (19 de desembre de 2013)
- Annexos: Proposta de nomenament de professor emèrit | Reglament intern de becaris de recerca
# Acta de la reunió del Consell del DUOT celebrada el dia 26 d'juny de 2013
- Annexos: Reglament ( juny 2013 )
# Acta de la reunió del Consell del DUOT celebrada el dia 11 d'abril de 2013
- Annexos: Full de ruta | Posicionament
# Acta de la reunió del Consell del DUOT celebrada el dia 30 de gener de 2013
- Annex: Reglament i pressupost
# Acta de la reunió del Consell del DUOT celebrada el dia 16 de desembre de 2011

Assemblea del Departament

# Acta de la reunió de l'Assemblea del DUOT celebrada el dia 08 de Juny de 2012

Eix A: Activitat Ordinària

# Resum Unitats 2009

Eix B: Qualitat

# Desenvolupament del Programa Qualitas i del programa AUDIT - Resultat avaluació convocatòria 2008
# Resolució de la convocatòria 2008 per al desenvolupament dels Eixos B i C del Marc per a l'impuls de les línies estratègiques de les Unitats Bàsiques 2008/2010
# Programa Qualitas. Informe anual del Pla de millora dels ensenyaments del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori pel període 2008-2010.

Eix C: Accions estratègiques pròpies

# Impuls d'accions estratègiques pròpies -Resultat avaluació convocatòria 2009 http://dusp.mit.edu
# Accions Estratègiques Pròpies. Millora dela web del Departament