> Grups de recerca

Laboratori d'Urbanisme | Grup de recerca d'Urbanisme | Grup recerca de PUPP
 

L'activitat de recerca del DUOT s'organitza a través dels grups i centres de recerca. Actualment el Departament d'Urbanisme té tres grups de recerca consolidats i dos centres de recerca.

Laboratori d'Urbanisme

Creat el 1968, el Laboratori d'Urbanisme va ser dirigit durant més de quatre dècades per Manuel de Solà-Morales i Rubió (1939-2012). Grup de llarga trajectòria, ha desenvolupat un conjunt important de tesis doctorals i publicacions, (veure website del LUB amb històric de publicacions i recerques). En el període 1985-1992 es va editar la revista UR, la qual sintetitza el pensament urbanístic del període, represa en la nova versió electrònica, D'UR, des del 2010.

Línies de recerca:

  Estudis de la morfologia de les ciutats.
  El projecte urbà com a activitat intel.lectual.
  Història de l'Urbanisme i de les transformacions urbanes.
Equip investigador:
  BAILO ESTEVE, MANUEL
  BAYONA MAS, MARTA
  CROSAS ARMENGOL, CARLES
  DOMINGO CLOTA, MIGUEL
  EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, FRANCISCO JAVIER
  GIMÉNEZ IMIRIZALDU, ALEJANDRO
  GÓMEZ ESCODA, EULÀLIA MARIA
  JIMÉNEZ CARMONA, MARIO
  PARCERISA BUNDO, JOSEP
  RUBERT DE VENTOS, MARIA
  RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, MANUEL
  SERRA RIERA, ENRIC
  SOLÉ GRAS, JOSEP MARIA
Persona de contacte:

Grup de recerca d'Urbanisme

El Grup de Recerca en Urbanisme es crea l'any 1997 per articular les recerques de força dels professors del DUOT que s'ocupen de la teoria i metodologia del projecte urbanístic i territorial en les seves diverses facetes, de l'estudi de la realitat urbana i territorial de Barcelona i Catalunya, així com de la seva història urbana.

Línies de recerca:

  Teoria de la ciutat
  Història urbana
  Estudi de la forma urbana
  Transformacions urbanes
  Projecte urbà i projecte de ciutat
  Mobilitat i espais públics
  Processos territorials d'urbanització
  Territoris rurals i territoris del turisme
  Forma i estructura del paisatge
  Paisatges culturals
Equip investigador:
  CASTIÑEIRA PALOU, ISABEL
  COROMINAS AYALA, MIGUEL
  ESPAÑOL LLORENS, JOAQUIM
  FONT ARELLANO, ANTONIO
  GALINDO GONZALEZ, JULIAN
  GRIFOLL RONCAL, ADAM
  LLOP TORNE, CARLES
  MARSAL LLACUNA, MARIA LLUISA
  MARTI CASANOVAS, MIQUEL
  MARTIN RAMOS, ANGEL
  NAVARRO ACEBES, FERNANDO
  PEREMIQUEL LLUCH, FRANCISCO
  PIE NINOT, RICARD
  ROCA I BLANCH, ESTANISLAU
  SABATE BEL, JOAQUIN
  SAGARRA TRIAS, FERRAN
  VIDAL PLA, MIGUEL
  VILANOVA CLARET, JOSEP M.
Persona de contacte:

Grup de recerca PUPP

Grup de recerca PUPP - Perspectives Urbanes: Processos i Projectes

Les transformacions del nostre entorn edificat fan necessari un replantejament crític que només és possible des d'una perspectiva històrica. L'àmbit de recerca se centra en la reconsideració de les relacions entre processos urbans, utillatge de l'urbanisme i arquitectura. Es pot destacar la llarga trajectòria de col·laboració i l'interès per les aproximacions comparades en teoria i història de l'urbanisme. L'edició de l'Atles Històric de les Ciutats Europees i de la revista Perspectivas Urbanas-Planning Perspectives responen a la voluntat d'establir xarxes de recerca, vincular-se activament amb les ja constituïdes, per exemple la International Planning History Society, i establir ponts cap al món llatí amb una tradició de recerca menys articulada.

Equip investigador:

  FAVA, NADIA
  GARCIA FUENTES, JOSE MARIA
  GUARDIA BASSOLS, MANUEL
  MONCLUS FRAGA, FRANCISCO JAVIER
  MONTANER MARTORELL, JOSE M.
  MUXI MARTINEZ, ZAIDA
  OYON BAÑALES, JOSE LUIS
  SANZ ESQUIDE, JOSE ANGEL
  USANDIZAGA CALPARSORO, MIGUEL M.
Persona de contacte: