> Grups de recerca

Laboratori d'Urbanisme | Grup de recerca d'Urbanisme | Grup recerca de PUPP
 

L'activitat de recerca del DUOT s'organitza a través dels grups i centres de recerca. Actualment el Departament d'Urbanisme té tres grups de recerca consolidats i dos centres de recerca.

Laboratori d'Urbanisme

Creat el 1968, el Laboratori d'Urbanisme va ser dirigit durant més de quatre dècades per Manuel de Solà-Morales i Rubió (1939-2012). Grup de llarga trajectòria, ha desenvolupat un conjunt important de tesis doctorals i publicacions, (veure website del LUB amb històric de publicacions i recerques). En el període 1985-1992 es va editar la revista UR, la qual sintetitza el pensament urbanístic del període, represa en la nova versió electrònica, D'UR, des del 2010.

Línies de recerca:

  Estudis de la morfologia de les ciutats.
  El projecte urbà com a activitat intel.lectual.
  Història de l'Urbanisme i de les transformacions urbanes.
Equip investigador:

  BAILO ESTEVE, MANUEL
  BAYONA MAS, MARTA
  BELLMUNT CHIVA, JORDI
  CLUA UCEDA, ÁLVARO
  CROSAS ARMENGOL, CARLES
  GIMÉNEZ IMIRIZALDU, ALEJANDRO
  GÓMEZ ESCODA, EULÀLIA MARIA
  JIMÉNEZ CARMONA, MARIO
  PARCERISA BUNDO, JOSEP
  PEREA SOLANO, JORGE
  RUBERT DE VENTOS, MARIA
  RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, MANUEL
  SERRA RIERA, ENRIC

Persona de contacte:

Grup de recerca d'Urbanisme

El Grup de Recerca en Urbanisme es crea l'any 1997 per articular les recerques de força dels professors del DUOT que s'ocupen de la teoria i metodologia del projecte urbanístic i territorial en les seves diverses facetes, de l'estudi de la realitat urbana i territorial de Barcelona i Catalunya, així com de la seva història urbana.

Línies de recerca:

  Teoria de la ciutat
  Història urbana
  Estudi de la forma urbana
  Transformacions urbanes
  Projecte urbà i projecte de ciutat
  Mobilitat i espais públics
  Processos territorials d'urbanització
  Territoris rurals i territoris del turisme
  Forma i estructura del paisatge
  Paisatges culturals
Equip investigador:

  AQUILUÉ JUNYENT, INÉS
  BATLLE DURANY, ENRIC
  COROMINAS AYALA, MIQUEL
  FONT ARELLANO, ANTONIO
  FRANQUESA SANCHEZ, JORDI
  LLOP TORNE, CARLES
  MARTI CASANOVAS, MIQUEL
  MARTIN RAMOS, ANGEL
  MORENO SANZ, JOAN
  ORDUÑA GIRÓ, PAULA
  PEREMIQUEL LLUCH, FRANCESC
  PÉREZ, CYNTHIA
  PESOA MARCILLA, MELISA
  PIE NINOT, RICARD
  ROCA I BLANCH, ESTANISLAU
  ROCAMONDE LOURIDO, JAVIER
  SABATE BEL, JOAQUIN
  SAGARRA TRIAS, FERRAN

Persona de contacte: