> Altres Edicions del Professorat

Otras Ediciones del Profesorado | Other Editions by the Teaching StaffAYMONIO, A.; BARBIERI, S.U.; VAN BERGEIJK, H.; SABATÉ, Joaquín, GALINDO, Julián et al.
Architectural design and composition.
Thoth Publishers. 2002
BATLLE, Enric; ROIG, Joan
Arquitectura descrita.
Ed. Actar. Barcelona. 2000
BERNARDÓ, Jordi; BORDES, Francesc; LLOP, Carles; PUIGDEMASA, Josep M
Arquitectura contemporània. Terres de Lleida 1948-1998. Diputació de Lleida. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Demarcació de Lleida. 1999
BOADA, Martí; ZAHONERO, Anna
Medi ambient: una crisi civilitzadora [Monografías].
Edicions de la Magrana SA. Barcelona, 1998
BONET i CASAS, Maria Rosa i DOMINGO CLOTA, Miquel.
Barcelona i els moviments socials urbans. Fundació Jaume Bofill.
Editorial Mediterrània. Barcelona, 1998
BORJA, Jordi i MUXÍ, Zaida.
El espacio público: ciudad y ciudadanía.
Editorial Electa. Barcelona, 2003
BORRELL, Josep; MARAGALL, Pasqual; SOLÀ-MORALES, Manuel de; SABATÉ, Joaquim.
Trabajos sobre Cerdà y su ensanche. Ajuntament de Barcelona. Ministeri d’obres públiques i transport.
Barcelona, 1992
BUSQUETS GRAU, Joan.
L'Eixample de mar : Vilanova i la Geltrú : el projecte urbà.
El Cep i la Nansa, 2005
BUSQUETS GRAU, Joan.
Barcelona. La construcció urbanística d'una ciutat compacta.
Ed. de Serbal. 2004
BUSQUETS GRAU, Joan.
Bringing the Harvard yards to the river.
Luis Valenzuela, 2004
BUSQUETS GRAU, Joan.
La ciutat vella de Barcelona: un passat amb futur. El centro histórico de Barcelona: un pasado con futuro. The old town of Barcelona. Foment de la Ciutat Vella: Universitat Politècnica de Catalunya.
Laboratori d’ Urbanisme de Barcelona. 2003
BUSQUETS, Joan; DOMINGO, Miquel; EIZAGUIRRE, Xabier; MORO, Antonio.
Les formes urbanes del litoral català.
Diputació de Barcelona. 2003
BUSQUETS, Joan; CASARIEGO, Joaquín; FALINI, Paola; GUERRA, Elsa; MARTÍN, Manuel J.
La reconstrucción de los centros urbanos.
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. 2002
BUSQUETS GRAU, Joan.
Toledo y su futuro. El Plan Especial del Casco Histórico. BAU – B-Arquitectura i Urbanisme.
Barcelona, 2000
BUSQUETS GRAU, Joan.
Stedebow in beweging.
Ed. Vitgeverij 010. Rotterdam, 1993
BUSQUETS GRAU, Joan.
Barcelona: evolución urbanística de una capital compacta.
Mapfre. Barcelona, 1992
BUSQUETS GRAU, Joan.
Ten projects, 1988-94.
Ed. ABC-Harlem. Regne Unit, 1994
BUSQUETS GRAU, Joan; FONT ARELLANO, Antonio; GÓMEZ ORDÓÑEZ, José Luis.
Vilafranca del Penedès. Pla general 1978-1981.
Generalitat de Catalunya, direcció general d’urbanisme.

Barcelona, 1994
CALATAYUD, D.
Llibre Construmat 2007.
Editorial Fira de Barcelona. Barcelona, 2008
CROSAS, Careles i CASAS, Pere.
Nouvinguts a la ciutat. La construcció urbana de Manlleu, 1999-2005. : Eumo
Editorial / MIT. 2007
DOMINGO i CLOTA, Miquel i SEGARRA i TRIAS, Ferran; GARCÍA, Sira.
Barcelona. Les cases barates. Ajuntament de Barcelona; Patronat Municipal de l’Habitatge.
VCA Editors. Barcelona, 1999
EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, Xabier; CROSAS ARMENGOL, Carles.
El Vedado: proyecto y transforación.
Edicions ETSAB. Barcelona. 2006
EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, Xabier; CLUSA, Joaquim.
Estudis urbans 4. Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere, Sant Hipòlit, Masies de Voltregà, Roda de Ter i Masies de Roda 1984.
Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d’Urbanisme. Barcelona. 1985
ESPAÑOL LLORENS, Joaquim. Joan Mateu.
Monografia.
RBA Libros SA. Barcelona, 2008
ESPAÑOL LLORENS, Joaquim. OLIVERAS PUIG, Josep Maria;
GIRONA. Anatomia de la ciutat històrica.
RBA Libros SA. Barcelona, 2008
ESPAÑOL LLORENS, Joaquim.
Forma y consistencia. La construcción de la forma en arquitectura. Col·lecció Arquíthesis, núm. 14.
Edición Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2007
ESPAÑOL LLORENS, Joaquim.
El orden fràgil de la arquitectura.
Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 2001
ESPAÑOL LLORENS, Joaquim; OLIVERAS, Josep Maria; BOHIGAS, Oriol; HEREU, Francesc.
Inventaris d’Arquitectura. F. Hereu i J. Español obra 1990-2000.
Col·legi d’Arquitectes de de Catalunya- Demarcació de Girona. Girona. 2002
FERRER, A; SABATÉ, J. Estudis urbans.
Torroella, L’Estartit.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 1983
FONT ARELLANO, Antonio; MAS ARTIGAS, Sílvia; MARISTANY JACKSON, Lorena; CARRERAS QUILIS, Josep M., VALLS ALSEDA, Jordi.
Transformacions urbanitzadores 1977-2000. Àrea Metropolitana i Regió Urbana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Barcelona, 2005
FONT ARELLANO, Antonio; OYÓN BAÑALES, José Luis; GONZALEZ LASALA, Diego; GIGOSOS, Pablo; RODRÍGUEZ, Luis; RAMOS, Javier.
Valladolid. Procesos y formas del crecimiento urbano.
COAM. 1977
FONT ARELLANO, Antonio; LLOP i TORNÉ, Carles; VILANOVA CLARET, Josep M.
La construcció del territori metropolità. Morfogenesi de la regió urbana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Barcelona. 1999
GALINDO GONZÁLEZ, Julián.
Cornelis Van Eesteren: la experiencia de Ámsterdam 1929-1958. Col·lecció arquia/temas, núm. 22.
Edición Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2003
GALINDO GONZÁLEZ, Julián.
Lecciones de Ámsterdam.
Fundación Caja de Arquitectos. 2003
GUARDIA, Manel; OYÓN, José Luis.
La formació del modern sistema de mercats de Barcelona (1874-1921).
Quaderns 20. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 2008
GUARDIA, Manel; OYÓN, José Luis; MONCLUS, Francisco Javier.
Atlas Histórico de ciudades europeas. Vol1: Peníncula Ibérica.
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona- Salvat. Barcelona, 1994
GUÀRDIA, Manuel i MONCLUS, Francisco Javier.
Culture, urbanism and planning. Sèrie Heritage, culture and identity (School of Environment Sciences, University of Ulster, UK).
Editorial Ashgate. Anglaterra, 2006
HORTALÀ, J; CAPDEVILA, J; LLACH, C; ORTÍ, A; RIBAS, E; SOLÀ-MORALES, Manuel de.
La comarca d’Olot.
Banca Catalana / Ariel. 1996
LLOP Carles i equip de treball de JPL arquitectes.
LLibre d’estil. Sectors d’Activitat Econòmica. Institut Català del Sòl.
Edicions Institut Català del Sòl. Barcelona, 2008
LLOP, Carles.
Territori i paisatge a Ponent, reptes i expectatives.
Diari Segre SL. Lleida, 2007
LLOP, Carles.
La regeneración ambiental y paisajística em territorio de água, proyectos de regeneración del paisaje.
Valencia: Ballester Olmos y Anguís. 2006
LLOP, Carles.
Lleida. El renaixement del Centre Històric.
La Paeria i Zeus Editors. Lleida, 1994
LLOP, Carles i ALDOMÀ Ignasi.
Segarra-Garrigues, Territori-Paisatge. 1 ed. Lleida: Universitat de Lleida,
UPC, CISPC Ferrara. 2007
LLOP, Josep Maria; BELLET, Carme.
Informe del Seminari de Reflexió sobre els Ensenyaments d’Urbanisme i Ordenació del Territori a les Universitats Catalanes. Ed. Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) filial de l’Institut d’Estudis catalans (IEC).
Barcelona. 2003
LLOP, Carles; BURQUEÑO, Joan Ganau.
Atles de les Viles, Ciutats i Territoris de Lleida. Diputació de Lleida, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Lleida. 2001
LLOP TORNÉ, Carles Joan.
La intervención en los centros históricos: taller de proyectación en el Centro Histórico de León, Nicaragua.
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. Barcelona. 2000
LLOP TORNÉ, Carles Joan.
Concurs per a l’ordenació del Campus Metropolità d’arquitectura del Vallès.
Ed. ETSAB-UPC. 2008
LLOP, Carles amb CASAS, CRESCI, JANSANA, OMENETTO, RIVAS, WOLF; BIFFI GENTILI, Enzo; BONOMETTO, Anna; ABELLÓ JUANPERE, Joan.
Monumentos Futuros.
Ed. BTicino. Milano. 2001
LÓPEZ, Guillermo; MUXÍ, Zaida; PUIGJANER, Anna. Elemental.
Reflexiones entorno a la vivienda mínima/Thoughts about minimum dwelling.
Edicions ETSAB. Barcelona, 2004
LÓPEZ, Marina; TORRAS i RIBÉ, J.M.
III Congrés d’Història del Pla de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona. 1997
MARTÍN RAMOS, Ángel.
Gipuzkua urbana: 9 pautas
Diputación Foral de Gipuzkua. San Sebastià, 2008
MARTÍN RAMOS, Ángel; MAS, P.
Montjuic Barcelona Parc Central.
Ajuntament de Barcelona-BSM, Barcelona, 2007
MARTÍN RAMOS, Ángel.
Los orígenes del ensanche Cortázar.
Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 2005
MARTÍN RAMOS, Ángel.
La construcción de Tolosa.
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-navarro. Bilbao, 1993
MARTÍN RAMOS, Ángel. et al.
El futuro urbanístico para la comarca de San Sebastián.
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-navarro. Bilbao, 1980
MONCLÚS, Franscisco Javier; OYÓN BAÑALES, José Luis.
Historia y evolución de la colonización agraria en España, 18551973.
Ed. Ministerio de Agricultura MAP-MOPU. Madrid, 1988
MONTANER, Josep Maria; MUXÍ, Zaida; RUISÁNCHEZ CAPELASTEGUI, Manuel.
Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos. Madrid: Ministerio de la vivienda/Fundació
Politècnica de Catalunya. 2006
MONTEYS, Xavier.
La Universidad Laboral de Tarragona, 1952-1956.
COAC Tarragona.
MUSGRAVE, Toby; ZAHONERO, Xifré; RODRÍGUEZ FISCHER, Cristina.
Jardines Cerrados. Patios, terrazas y espacios exteriores.
Editorial Blume. 2002
MUXÍ MARTÍNEZ, Zaida.
La arquitectura de la ciudad global.
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2004
OYÓN BAÑALES, José Luis.
La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras. 1914-1936. Col·lecció La Estrella Polar, 51.
Ediciones del Serbal. Barcelona, 2008
OYÓN BAÑALES, José Luis.
El cinturón rojinegro; radicalismo cenetista y obrerismo en la periferia de Barcelona.
Ed. Carena. 2005
OYÓN BAÑALES, José Luis; ANDRÉS, Gloria; BONET, Maria Rosa; CALVO, Carlos.
Un suburbi obrer a la Barcelona d’entreguerres. La Colònia Castells de les Corts, 1923-36.
Ajuntament de Barcelona. Districte de les Corts i Arxiu Municipal de Barcelona. 2003
PARCERISA BUNDO, Josep; RUBERT DE VENTÓS, Maria.
La ciudad no es una hoja en blanco: hechos del urbanismo.
Ediciones ARQ. Santiago de Chile, 2000
PIÉ I NINOT, Ricard; VILANOVA I CLARET, Josep M.
Figueres segle XXI. Estratègia urbana i territorial. Document de síntesi i conclusions.
Ajuntament de Figueras. 2003
RIBAS I PIERA, Manuel.
Barcelona: la Catalunya ciutat. Col·lecció El fil d’Ariadna 9.
Angle Editorial. Barcelona, 2004
RIBAS I PIERA, Manuel; VIDAL PLA, Miguel; POVO, Marta; BOHIGAS, Orirol.
Jardins de Catalunya.
Edicions 62. Barcelona, 1991
ROCA I BLANCH, Estanislau.
Montjuïc, la muntanya de la ciutat.
Ed. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 2000
ROCA I BLANCH, Estanislau; col.laboradors: Andrés Lezcano Horno i Ricard Fayos Molet.
Campus de la Diagonal. Un projecte urbà.
Ed. Universitat de Barcelona. Barcelona, 2009
ROCA I BLANCH, Estanislau + VVAA
Ceuta: la estrategia de un lugar
Ed. Instituto de Estudios Ceutíes, 2010
ROCA I BLANCH, Estanislau con Ricard Fayos Molet, Daniel Mòdol Deltell i Daniel Navas Lorenzo
Diagonal, un procés urbà. El projecte urbà en la reforma de la ciutat.
Ed. ETSAB. Barcelona, 2010
ROCA I BLANCH, Estanislau con Daniel Mòdol Deltell, Ricard Fayos Molet i Daniel Navas Lorenzo
Glòries, reforma urbana i espai públic.
Ed. ETSAB. Barcelona, 2011
ROCA I BLANCH, Estanislau + VVAA
Plan de Costas. Propuesta de Ordenación de la Zona Costera Metropolitana de Barcelona
Ed. Corporació Metropolitana de Barcelona. Asesoría de Comunicación y Relaciones, Barcelona, 1988
RUISÁNCHEZ, Manuel; VENDRELL, Xavier. Manuel Ruisánchez
Ruisanchez & Vendrell: works 1982-1997.
T6 Ediciones, DL 2000. Pamplona, 2008
SABATÉ BEL, Joaquim.
Elementos para la construcción de un proyecto territorial.
Universidad Nacional de Córdoba-UPC. Córdoba, 1996
SABATÉ BEL, Joaquim.
PIOT-AVANCE.
Ed.Cabildo Insular de Tenerife. Sta Cruz de Tenerife, 1994
SABATÉ BEL, Joaquim.
Las reglas de la forma urbana.
Universidad Nacional de Córdoba. 1999
SABATÉ BEL, Joaquim.
L’eix patrimonial del Llobregat.
Diputació de Barcelona. 2000
SABATÉ BEL, Joaquim (ed)
Llocs amb Esdeveniments. Event Places.
Universidad Politécnica de Cataluña y Massachusetts Institute of Technology. Barcelona, 2004
SABATÉ BEL, Joaquim.
Designing the Llobregat Corridor. Cultural Landscape and Regional Development. Projectant l’eix del Llobregat. Paisatge cultural i desenvolupament regional.
Universidad Politécnica de Cataluña y Massachusetts Institute of Technology. Barcelona, 2001
SABATÉ BEL, Joaquim (ed).
Building the modern city. Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Universidad Politécnica de Cataluña. Amsterdam, abril de 2000 (versiones inglesa, catalana e italiana)
SABATÉ BEL, Joaquim; BOCK, Mawfred; VOS, Anna; GALINDO, Julián.
Building the modern city.
Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Àmsterdam. 2000
SABATÉ BEL, Joaquim; PIÉ, R; AGUIRRE, C.
Seguretat Ciutadana i urbanisme. Estudis i projectes.
Ajuntament de Barcelona. 1990

SABATÉ BEL, Joaquim; SOTOCA GARCIA, Adolfo; COROMINAS AYALA, Miquel; Planes muy especiales. Escola Sert.
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Barcelona. 2007

Plans molt especials. Escola Sert..
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Barcelona. 2005

SABATÉ BEL, Joaquim; GALINDO GONZÁLEZ, Jualián.
De kwaciteiten van de westenijke tuinsteden / The qualities of the western garden cities.
Ed. Amsterdaamse raad Woor de Stadsontwikkeling. Amsterdam. 2000
SEGARRA i TRIAS, Ferran.
De les cases barates als grans polígons. El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona entre el 1929 i 1979.
VCA Editors. Barcelona. 2003
SEGARRA i TRIAS, Ferran.
Barcelona, ciutat de transició (1848-1868): projecte urbà a través dels treballs de l’arquitecte Miquel Garriga i Roca.
Institut d’Estudis Catalans Barcelona. 1996
SEGARRA, Ferran; PUEBLA, Joan; VILLANUEVA, Lluís.
Catálogo de la Exposición: Figuras en el paisaje. Exposición de dibujos de arquietctura y esculturas para el territorio.
Edicions ETSAB. Barcelona, 2008
SOLÀ-MORALES, Manuel de; ZARDINI, Mirko. Manuel de Solà.
Progettare Città. Designing Cities.
Ed Elekta. Milano, 2008
SOLÀ-MORALES I RUBIÓ, Manuel de.
A matter of things. De cosas urbanas.
NAi Publishers Rotterdam. Barcelona, 2008
SOLÀ-MORALES, Manuel de, direcció.
Ciudades, esquinas / Cities, corners: Fórum Barcelona 2004
Lunwerg. 2004
SOLÀ-MORALES, Manuel de.
Deu lliçons sobre Barcelona-Ten lessons on Barcelona.
COAC. 2008
SOLÀ-MORALES, Manuel de.
Les traces dels carrilets gironins: propostes d’aprofitament.. Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
Delegació de Girona. placo i MOPU. 1982
SOLÀ-MORALES, Manuel de;
Laboratori d’Urbanisme de Barcelona. LAnálisis factorial de las características urbanas del área del Besós. Comisión de Urbanismo y Srevicios comunes de Barcelona y otros municipios.
Barcelona, 1969
SOLÀ-MORALES, Manuel de; MONEO, Rafael; BUSQUETS, Joan; et al.. Aranjuez.
El palacio de Aranjuez. Plan Especial de Reforma Interior del casco.
Coplaco i MOPU. 1982
SOLÀ-MORALES, Manuel de; BUSQUETS, Joan; FONT ARELLANO, Antonio; DOMINGO, Miquel; GÓMEZ ORDOÑEZ, José Luis.
Barcelona, remodelación capitaista o desarrollo urbano en el sector de la ribera-oriental.
Gustavo Gili. 1997
SOTOCA, Adolf.
Propostes sobre el territori. El taller de projectació urbana de l’ETSAB a Palafrugell. Projectar els espais de l’oci (2004). Projectar els límits de la ciutat (2005).
Edicions ETSAB. Barcelona, 2006
DE TORRES CAPELL, Manuel.
Mataró. Ciutat diversa.
Ed. Ajuntament de Mataró. 2006
TORRES i CAPELL, Manuel de.
L’Urbanisme de la diversitat. La formació de la urbanística Metropolitana de Barcelona.
Ed. Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Barcelona. 1999
TORRES i CAPELL, Manuel de.
La transformació del paisatge a l’entorn de les carreteres gironines.
Ed. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 1993
TORRES i CAPELL, Manuel de.
Inicis de la Urbanística municipal de Barcelona. Catàleg dels fons municipals d’Urbanisme.
Ed. Ajuntament de Barcelona i Corporació Metropolitana. 1985
VIDAL PLA, Miquel.
El país Dogón.
Edicions ETSAB. Barcelona. 2009
VIDAL PLA, Miquel.
Jardins de Barcelona.
Àmbit Serveis Editorials SA. Barcelona. 2003
VIDAL PLA, Miquel.
Postals d’enlloc. Nowhere postcards.
Àmbit Serveis Editorials SA. Barcelona. 2000
VILANOVA CLARET, Josep Maria.
Instruments de gestió de sòl i habitatge en els municipis.
Diputació de Barcelona. 2002
VILANOVA CLARET, Josep Maria.
L’habitatge a Catalunya.
1993
ZAHONERO XIFRÉ, Anna; BOLTON, James; DE BAY, Philip; RODRÍGUEZ FISCHER, Cristina.
Jardín Manía.
Editorial Blume, 2001