>Quaderns de Recerca en Urbanisme

Cuadernos de Investigación en Urbanismo | Urbanism Research Journal

Espai públic: vivències, projectes i gestió

QRU1
Llindars a la ciutat

QRU2
Transformar trames urbanes

QRU3
. Traçats urbans

QRU4
Paisatges del turisme

QRU5/6
   

 

   

Direcció editorial: 
Antonio Font Arellano, Joaquin Sabaté Bell, Biel Horrach Estarellas
Equip editorial: Laura Giraldo Patiño, Melisa Pesoa Marcilla
Directors de cada edició: 
       QRU1: Miquel Martí, Estanislau Roca
       QRU2: Ángel Martín Ramos, Julián Galindo
       QRU3: Francesc Peremiquel, Adolf Sotoca García
       QRU4: Miquel Corominas
       QRU5/6: Biel Horrach, Melisa Pesoa, Ricard Pié, Joaquín Sabaté