> Titulació d'Arquitectura a l'ETSAB

Presentació | Troncals matí | Troncals tarda | Optatives
 

Presentació

A l'ETSAB, el DUOT participa en 6 assignatures troncals en els dos cicles de la carrera i en 5 assignatures optatives.
Les primeres dues assignatures troncals d'urbanística (Urbanística I i Urbanística II) estan dedicades a l'aprenentatge d'eines per a la l'anàlisi urbà i territorial respectivament.

Les assignatures d'Urbanística III i Urbanística IV introdueixen l'alumne a la lògica projectual en urbanisme des de dues vessants complementàries: el projecte viari i el projecte residencial.

Les dues darreres assignatures troncals d'urbanística en el pla d'estudis de l'ETSAB (Urbanística V i Urbanística VI) estan dedicades al projecte urbà i a l'estructura urbana respectivament.

Al seu torn, les assignatures optatives ofereixen la possibilitat d'aprofundir algunes facetes de la urbanística, com ara la història de la ciutat i de l'urbanisme, l'ordenació territorial o la projectació de l'espai públic.

Troncals Matí

1er QUADRIMESTRE:

2on QUADRIMESTRE:

Troncals Tarda

1er i 2on QUADRIMESTRE:

Optatives

  • Learning from Sao Paulo.
  • Ciutat en la història.
  • Barcelona I: Caminar Barcelona.
  • Arquitectura del paisatge. Introducció al paisatgisme.
  • La vegetació en l'arquitectura i el paisatgisme.