> Titulació d'Arquitectura a l'ETSAV

Presentació | Assignatures Troncals | Assignatures Optatives
 

Presentació

A l’ETSAV, el DUOT imparteix 8 assignatures troncals d’urbanística, algunes de les quals s’integren en tallers de projectació conjunts amb el Departament de Projectes Arquitectònics. Actualment, a l’ETSAV s’ofereixen també 6 assignatures optatives en la línia d’urbanisme, la qual té per objectiu aprofundir en els temes presentats en les assignatures troncals, constituir un primer pas cap a l’especialització de l’arquitecte en el camp de l’urbanisme i obrir i explorar nous camps en la disciplina urbanística.

Assignatures Troncals

 • Urbanística I. L’arquitectura de la ciutat.
 • Urbanística II. El projecte del paisatge com a transformador del lloc, ciutat i territori.
 • Urbanística III. Les condicions del lloc.
 • Urbanística IV. Ciutat i projecte residencial en el segle XX.
 • Urbanística V. El projecte urbà i els assentaments residencials.
 • Urbanística VI. La transformació de la ciutat construïda: evolució dels teixits urbans.
 • Urbanística VII. La transformació de la ciutat construïda: elements d’estructura urbana.
 • Urbanística VIII. Projectes de ciutat i territori.

Assignatures Optatives

 • L’explosió de la ciutat.
 • Projectes en paisatges culturals.
 • Urbanisme i sostenibilitat.
 • El proyecto de ciudad: plan y proyecto en la Cataluña contemporánea.
 • Paisatge i estructura urbana.
 • La ciutat nova en la ciutat vella.